ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
En


Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση των συντηρητών αρχαιοτήτων και έργων τέχνης στην εποχή της πανδημίας.
Τρίτη 20 Απριλίου 2021 & ώρα 16:00-20:00

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣΠαρουσιάζεται ενδεικτικά το δημοσιευμένο επιστημονικό έργο, που έχει πραγματοποιηθεί τη τελευταία πενταετία από τα μέλη της ιδρυτικής ομάδας του εργαστηρίου είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με συνεργαζόμενους ερευνητές από ΑΕΙ και ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδας και διεθνώς.

Α.Αλεξοπουλου, Ε.Τζιαμουράνη, Αθ. Καραμπότσος, 2019, "O χρωματικός διάκοσμος της Οικίας Ροδάκη στον Μεσαγρό Αίγινας",
Αρχαιολογία και Τέχνες, Ηλεκτρονική Έκδοση, 03-09-2019, εδώ.

Α.Alexopoulou, A.-A.Kaminari, A.Kandri and D.Balafa,2016,«The study of two Marble Pyxides from the Archaeological Museum of Ancient Corinth using hyperspectral imaging» accepted at the 41rst International Symposium on Archeometry (ISA), Kalamata 25-29May 2016.

Kanapitsas A. , Batrinou A., Aravantinos A., Markaki P., C. Sflomos, “Effect of γ - radiation on the production of Ochratoxin A by Aspergillus carbonarius in raisins (Vitisvinifera L.) ”, Radiation Physics and Chemistry (to be published).

A. Maltezos, C. Potiriades, A. Aravantinos. “Environmental radioactivity monitoring in Greece”. iaea.org / NCL Collection Store / Public / 20/ 045/

P.Banou, A.Alexopoulou & B.W.Singer, 2015 –“The treatment of oil paintings on paper supports—Considerations on the treatment applications used from the past until the present”, Journal of Paper Conservation, IADA, Vol.16, No.1, pp.29-36.
This article is among the most read articles of Taylor & Francis and Routledge publications for 2015 see: here

P.Banou, A.Alexopoulou, C.Chranioti, D.Tsimogiannis, A.V.Terlixi, S.Zervos, B.W.Singer, 2015, “Investigating the effect of oil binders in paints and inks on paper supports via VOC emission analysis” in Journal of Cultural Heritage (accepted).
Link to this article: here.

A.Kaminari and A.Alexopoulou, “Heinrich Schliemann’s Copybooks in the Gennadius Library. A non-destructive imaging documentation for assessing the condition of the archive”, XIII IADA Congress, International Association of Book and Paper Conservators, 12-16 October 2015, Berlin, Germany.

A.Kaminari, I.Sianoudis, A.Alexopoulou, “Iron Gall Inks on papers and copies: The possibility of achieving differentiation based on the use of Fibre Optics Reflectance Spectroscopy (FORS)”, 8th National Conference on NDT of HSNT, 8-9 May 2015, Athens, Greece

A.Kaminari, P.Banou, A.Alexopoulou, 2015, “The application of FORS and Colourimetry for the evaluation of the optical change of the artist paper supports used for printing and oil painting techniques”, 8th National NDT Conference: The Contribution of Non-Destructive Testing for the Safety of Small and Large Works and Constructions, The Hellenic Society of Non-Desrtuctive Testing , Athens, 8-9 May 2015.

E.Karantoni, L.Karambinis, A.Malea, C.N.Papaioannou, Z.Tsourti, Th.Avaritsiotis, G.Panagiaris,2015 "Design of field research for the ethical management framework of Bioart» Conservation Conference, Athens 25 -29 May 2015.

L.Karambinis, C.N.Papaioannou, Th.Avaritsiotis, 2015 "Bioart: Definitions and Boundaries." Conference on Ethics and Aesthetics, Athens 12 -13 June 2015.

L.Karambinis, C.N.Papaioannou, Th.Avaritsiotis, 2015 "Bioart: Limits and censorship." Censorship Congress in Greece, Athens, 17-19 December 2015

A.Alexopoulou and A.Kaminari, 2014, «The evolution of imaging techniques in the study of manuscripts», Manuscript Cultures, No.7, pp.58-68.

A.Alexopoulou and I.Karamanou, 2014 "The Papyrus from the “Musician’s Tomb” in Daphne: MΠ 7449, 8517-8523 (Archaeological Museum of Piraeus)", Greek and Roman Musical Studies (GRMS) 2 23-49.

A.Moutsatsou and A.Alexopoulou, 2014 "A note on the construction of reference samples for the multispectral study of paintings" Studies in Conservation, Vol. 59 No.1 3-9.

A.Alexopoulou, A.Kaminari, A.Moutsatsou, P.Banou, A.Terlixi, D.Doulgeridis, B.Singer et al 2014,“Oil paintings on paper supports: Investigating the state of preservation of the paper support using NDT and microanalysis technique”, Proceedings of Art ’14, 11th international Conference on Non Destructive testing and Microanalyis for the diagnostics and Conservation of Cultural and Environmental Heritage, 11-13 June, Madrid, 2014.

P.Banou, A.Alexopoulou, Ch. Chranioti, D.Tsimogiannis, B.Singer, 2014 “Oil based media on paper: investigating the effect of oil medium on the paper supports via VOC emission analysis” , Proceedings of Art ’14 11th international Conference on Non Destructive testing and Microanalyis for the diagnostics and Conservation of Cultural and Environmental Heritage, 11-13 June, Madrid, 2014.

A.Kaminari, A.Moutsatsou, P.Banou and A.Alexopoulou, 2014 “The contribution of imaging techniques to nondestructive testing of oil paintings on paper supports” Proceedings of Art ’14 11th international Conference on Non Destructive testing and Microanalyis for the diagnostics and Conservation of Cultural and Environmental Heritage, 11-13 June, Madrid, 2014.

P.Banou, A.Alexopoulou, B.W.Singer, 2014, "Investigating the effect of oil medium on the paper supports of works of arts (artwork on paper support). A discussion over factors, mechanisms and effects involved", in the post printings of the conference Men and Books: From Microorganisms to Mega-organisms, organized by European Research Centre for Book and Paper Conservation-Restoration in Horn, Austria, 23rd - 25th April 2014 (in press).

P.Banou, A.Alexopoulou & B.W.Singer – “The treatment of oil paintings on paper supports—Considerations on the treatment applications used from the past until the present,” IADA 'IF ONLY I HAD KNOWN – LOOKING BACK, MOVING FORWARD', Amsterdam, May 14th – 16th, 2014.

Δημοσιεύσεις

Προσκεκλημένες Ομιλίες

Καλλιτεχνικό Έργο