ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
En

Ανακοινώθηκε ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης.
H προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής παρατείνεται μέχρι 15 Μαρτίου 2019.«H συντήρηση των διάφανων χαρτιών»
Master Class

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,
Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού
24-28 Σεπτεμβρίου 20181η Ανακοίνωση

2η Ανακοίνωση

Registration

Θεματικές Ενότητες και Πρόγραμμα

Educational Material | Εκπαιδευτικό Υλικό

Ομιλία Antonio Mirabile
Translucent papers: Conserving the Archive
Απολογισμός Master Class

Φωτογραφίες Master Class