ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
En

3o Επιμορφωτικό Πρόγραμμα - «ART IN THE MAKING»
Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην Ελληνική εικαστική δημιουργίαΣτο πλαίσιο των ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του εργαστηρίου αξιοποιούνται οργανωμένα εργαστήρια, υποστηρικτικοί χώροι και επιστημονικός εξοπλισμός που περιλαμβάνει....
περισσότερα